Fulvosyra

Vad vetenskapen känner till om fulvo- och humussyra

Humusämnen (HS) är komplexa och heterogena blandningar av polydispersa material som bildas i mark, sediment och vattendrag av biokemiska och kemiska reaktioner under förfall och omvandling av rester av växter och mikrober (en process som kallas humifiering). Växtlignin och dess nedbrytningsprodukter, polysackarider, melanin, proteiner, lipider, nukleinsyror, fina kolpartiklar, etc. är viktiga komponenter som deltar i denna process.

Humusämnen är inblandade i många processer i mark och vattendrag: t.ex., jordvittring, växtnäring, pH-buffring, spårämnenas rörlighet och toxicitet, biotillgänglighet, nedbrytning och transport av hydrofoba organiska kemikalier, bildning av desinfektionsbiprodukter vid vattenrening samt heterotrof produktion i vattenbaserade ekosystem. Följaktligen har humusämnen fått uppmärksamhet från forskare inom en rad olika områden.

Fuvic acid / Fulvosyra har använts i kinesisk medicin i över 1200 år och dess fördelar har nu upptäckts även i västerlandet. Våra fulvosyra produkter bidrar till att absorbera näringsämnen, mineraler och vitaminer, neutralisera fria radikaler och eliminera tungmetaller och gifter. Fulvosyran stöder denna process i alla levande orgsnismer organismer: Människor, djur och växter. Fulvosyra binder till sig näringsämnen i vår kost och transporterar vitaminer och mineraler ut i kroppen men transporterar sedan även ut slaggprodukter ut ur kroppen. Fulvosyra och andra humus föreningar är avgörande för att upprätthålla god hälsa. De är byggstenarna i alla organismer – människor, djur och växter och bildar en bro mellan livlösa mineraler och vitaminer och levande celler, och främjar absorption av vitaminer och mineraler. Den humusbaserade fulvosyran utvinns ur förmultnade växtdelar och binder vitaminer organiskt och har använts länge som ett tillskott i foder. Humussyra har en förmåga att binda oorganiska metaller och mineraler och göra dem organiska. På så sätt kan dessa ämnen transporteras till växterna. Dagens jordar innehåller mycket oorganiska metaller och mineraler eftersom det inte finns tillräckligt mycket humussyra i jordarna. Effekten märks av redan efter några dagar. Vid intag får du bland annat bättre tarmfunktion, mer energi och starkare immunförsvar. Om syran används externt kan den hjälpa till att lindra nässelutslag, läka sår och mildra eksem.

Renhetsgraden är enligt standardiserade mått i USA och enligt den här metoden är renhetsgraden 6%. Vätskan är ljus och det ska den vara också med den här metoden. Det finns två metoder, den andra känner jag inte till men vet att det då blir mörkare vätska. Den här är s k ”Fri”. Tillverkad i USA

OBS: Jag har även Fulvosyra till djur. Vid köp ingår program för detox 21 dagar alternativt 30 dagar. 1 l 498,- 1/2 l 300,-

I våra kroppar så visar forskning och studier att humus- och fulvosyra bland annat kan ha följande effekt:
Ökad energi.
Stödjer sköldkörteln.
Förbättrar immunförsvaret.
Förbättrar cirkulationen och syresätter blodet.
Stödjer minnet och hjärnans funktion.
Ökad uthållighet.
Stödjer enzymproduktionen och fungerar som en katalysator för enzymreaktioner.
Stödjer hormonproduktionen.
Ökar upptaget av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.
Upprätthåller optimal alkalinitet och balanserar pH-värdet i kroppen.
Binder, avgiftar och neutraliserar kroppen från olika toxiner såsom pesticider och giftiga metaller.
Skyddar mot oxidation. Är en kraftfull antioxidant.
Bryter ner näringsämnen i mindre partikelstorlek. Sänker näringsämnenas molekylärvikt.
Ger kroppen rätt förutsättning att effektivare absorbera vitaminer och andra näringsämnen.
Stödjer tymuskörteln.
Förser kroppen med livsviktiga elektrolyter.
Balanserar cellmiljön och ökar på cellmembranens permeabilitet (genomsläpplighet).
Reparerar och underhåller cellerna.
Stödjer tillväxt och metabolismen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook