Quicksilver Scientific Micellized Pure PC Phosphatidyl Choline 120 ml

Produktinformation ”Micellized Pure PC”

Den naturligt förekommande substansen fosfatidylkolin är en primär byggsten i kroppen. Det är en av flera så kallade fosfolipider som är strukturella element i alla cellmembran, vilket underlättar membranintegritet och hälsosam cellfunktion.

Fosfatidylkolin är också en normal beståndsdel av galla och främjar fettemulgering, absorption och transport. Dess metabolism ger kolin till kroppen som behövs av hjärnan för att producera acetylkolin, en viktig neurotransmittor som överför signaler mellan nervceller.

# #

Share this...
Share on Facebook
Facebook