C-60 (kol/Carbon, träkol)

C-60 molekylen är unik, en oljelös molekyl med en otrolig kraft att förlänga livslängden. Den mirakulösa, häpnadsväckande molekylen upptäcktes inte förrän 1985. Numera har vetenskapen förstått att en sådan molekyl alltid existerat i naturen. De senaste 25 åren, har vetenskapsmän spenderat en väldigt lång tid att undersöka C-60. Vad de fann är uppseendeväckande. Denna fantastiska molekyl har förmågan att erbjuda en längre livslängd. De skapade upp en formula C-60 med olivolja som ökade livslängden på råttor med hela 95%. Det görs genom elektriskt neutralisera fria radikaler i kroppen som i sin tur hjälper till att förhindra ett antal livs-hotande sjukdomar. C-60 gör så att du helt enkelt kan bli av med fria radikaler från kroppen för gott.

Den otroliga kraften av C-60 (kol/Carbon, träkol)

Du kan tänka dig C-60 som en universiell antioxidant. Eller kanske som en antioxidant gånger tusen! Varje molekyl har förmåga att acceptera som att donera flera elektroner oupphörligen. Fortsättningsvis verkar det göra detta utan misstag eller utan att kompromissa dess egen integritet.

C-60 tar bort vad som kallas Superoxide. Detta är giftigt (även farlig) bi-produkt av cellulär metabolism och sammankopplad med vävnadsskador från flera mänskliga sjukdomar.

Vad är vetenskapen bakom C-60 kraft?

För närvarande tror man att C-60 adsorberar (och kanske också absorberar) giftig syra och annan giftighet och sen attraherar mitokondrierna av cellerna. Därifrån förs dess superoxida acceptorer för att förhindra mitokondriernas fortsatta skador. Vetenskapen spekulerar i att C-60 har förmågan att uppnå positivt laddade genom att adsorbera som absorbera protoner, som tillåts att komma in i mitokondrien. Detta leder till en minskning i produktionen av reaktiv syrearter (skadliga fria radikaler).

C-60 är gränsfalls mirakler. T.ex, de manifesterar samma våg-partikel quantum dualitet som ljusfoton. De är också supraledande och kan göras till en singel molekyl-transistor (transistorer är halvledande förstärkare, detektorer och switchar). Frekvensen av denna fascinerande molekyl har blivit upptäckt i den svarta rymden ovanför oss på natthimlen. Den är också känd att uppträda naturligt och i marksystemet i den Ryska Shungite-stenen, stenar från Sudbury Irruptive (i Kanada), lokaliserat vid där blixtar slår ner och i sotet av bivaxljus. Träkolsmolekylen C-60 kan också göras i ett labb genom att skicka en slående stark elektrisk båge mellan grafit-elektroderna inuti en quartz inneslutande kammare.

Den Odiskutabla Research Bakom C-60: Hur C-60 Förlänger Liv. 

2011, Fathi Moussa, en Fransk vetenskapsman, som ledde ett team forskare genom studier om C-60 och dess giftighet. De studier som initialt gjordes för att se om doser av C-60 skulle vara giftig eller inte på råttor. Men vad som hände var fullständigt det motsatta!

Forskarna beskrev de remarkabla resultaten av deras studier genom fenomenala egenskaper av C-60 och dess bio-distrubuerande av levande vävnad. C-60 kan korsa cell membranen.

Det ska också sägas att något som avgör om man åldras är just telomerers förhållande till mitokondrierna. När telomererna (typ stavar) förkortas så åldras vi naturligt. MEN vid intag av C60 så kunde telomererna hållas fortsatt långa och alltså man förlängde både råttornas och mössens liv längre till och med till dubbelt så lång tid och vid ett fall ännu längre.

Forskarna gav 6 råttor 1000 mg av C-60 varje dag i 29 dagar, följt av 14 dagars återhämtningsperiod. C-60 gavs med olivolja. Forskarna använde en kontrollgrupp också, varav en av gruppen fick vanligt vatten, och en annan ren olivolja. Vid slutet av studien, var alla i vatten-behandlade gruppen döda. 67% av gruppen med ren olivolja levde fortfarande och otroligt nog 100% av C-60 råttorna var fortfarande vid liv. Detta var häpnadsväckande. Dessa C-60 födda råttorna levde 95% bortom sin naturliga livslängd. Det är nästan dubbelt deras livslängd!!! Råttan som levde längst, levde tills han blev nästan 6 år, han hade förmodligen kunnat leva längre eftersom forskarna blev tvungna att avbryta försöket för att publicera sina otroliga resultat.

Så, vad kan C-60 göra för dig?

C-60 Skyddar Mot Fria Radikaler

Fria radikaler kan verkligen skapa kaos inom vår kropp. De kan reagera med nästan varje molekyl och skada den, sen förflyttar de sig till nästa molekyl osv. Detta leder till tecken på åldrande likaväl som utvecklandet av sjukdomar. Vi är utsatta för fria radikaler från flera, ibland oundvikliga källor. Till exempel, luftföroreningar är fulla av fria radikaler. Så cigaretter, pesticider och mycket mer. Dessa reaktiva oxigena ämnen utvecklas även genom maten vi äter, såsom stekt och processad mat.

Det här är varför det är så viktigt att konsumera en diet full av färgade antioxidantpigment! 

Att äta mycket plantbaserad mat i olika av regnbågens färger kan hjälpa din kropp att kämpa mot dessa fria radikaler. Trots detta kan en hälsosam diet bara göra så mycket. Ibland är fria radikaler oundvikliga. Den goda nyheten är att C-60 har förmågan att fullständigt demolera dessa fria radikaler.

C-60 Dödar Virus

Ytterligare fördelar med C-60 fördelar är förmågan att avaktivera iridioviruset, vissa virus som sprids genom insekter. I en studie fann man t.ex. att även i låg koncentration av C-60 var förmågan att utrota regnbågsviruset från myggor (MIV).

Share this...
Share on Facebook
Facebook